ABOUT US..

เกี่ยวกับเรา..

 
        ในปัจจุบันนี้ ความต้องการผลิตภัณฑ์อาหารของผู้บริโภค มีความละเอียดและใส่ใจมากขึ้นเพราะต้องการคุณภาพและความปลอดภัยที่ดีที่สุดและคุ้มค่ากับเงินที่ต้องจ่ายไปซึ่งทำให้ผู้ผลิตหรือผู้ดำเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมอาหารต้องพัฒนาตัวเองและปรับวิสัยทัศน์ให้ทันต่อเหตุการณ์รอบข้า ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้ต้องเผชิญกับความท้าทายมากกว่าอดีตที่ผ่านมา อันได้แก่การ  ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค การสร้างผลิตภัณฑ์อยู่ในมาตรฐานความปลอดภัยที่สูงทีสุุดและการแข่งขันกับผู้ผลิตรายอื่น เครื่องจักรอุตสาหกรรมอาหารจึงเป็นทางเลือกที่ตอบโจทย์ ได้อย่างดีที่สุดสำหรับผู้ผลิตในอุตสาหกรรมอาหารในปัจจุบัน 
       ทางบริษัทฯเรา รับสร้างเครื่องจักรที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม ส่วนใหญ่เป็นเครื่องจักรที่ใช้ทำงานเฉพาะด้านของแต่ละประเภทของอุตสาหกรรมการผลิตนั้นๆ เครื่องจักรที่สร้างจะประกอบไปด้วย                                    กลไกทางเครื่องกล ( tECHANICAL )      ระบบไฮดรอลิค ( HYDRAULIC )                  ระบบนิวเมติก( PNEUMATIC ) เป็นพื้นฐานของระบบ ส่วนระบบควบคุมจะใช้ ระบบควบคุมไฟฟ้าพื้นฐาน เช่น RELAY ไปจนถึง ระบบควบคุมด้วยโปรแกรม ( PLC และ TOUCH SCREEN ) ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของระบบ   

บทสัมภาษณ์ส่วนหนึ่งของ CEO..

“จุดเด่นที่ทำให้บริษัทได้รับความเชื่อมั่นจากลูกค้าด้วยดีเสมอมาคือ การดำเนินธุรกิจที่ไม่มุ่งหวังกำไรเพียงอย่างเดียว แต่มุ่งเน้นการให้คำปรึกษาและแนะนำ พร้อมกับแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับลูกค้าซึ่งจะช่วยให้ข้อมูลที่ได้รับถูกต้องและแม่นยำ ซึ่งจะสามารถพัฒนาเครื่องจักรในกระบวนการผลิตให้กับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ”  
    ส่วนหลักบริหารภายในองค์กร คือ พนักงานทุกคนเปรียบเสมือนครอบครัวของเรา เราจึงดูแลพวกเขา รวมไปถึงครอบครัวของพวกเขาด้วย เมื่อมีปัญหาเราพร้อมจะช่วยเหลือเพื่อให้พวกเขาเหล่านั้นสามารถก้าวข้ามผ่านปัญหาเหล่านั้นไปได้ ซึ่งจะส่งผลให้พนักงานมีความสุขและจะส่งผลให้การทำงานออกมาอย่างมีคุณภาพด้วยเช่นกัน…

LATEST NEW OUR COMPANY…

year 2015
yEAR 2016
yEAR 2017
yEAR 2018
customer reference..
contact us..
  • สำนักงานใหญ่ : 35 ซอยสวนผัก 32/1 แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพ 10170
    35 Soi Suanpak 32/1 , Talingchan,Talingchan, Bangkok 10170
    โรงงาน : 17/8 เปาอินทร์ซอย6 ตำบลคลองข่อย อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120
  • sales.allaround@gmail.com
  • amnuay@allaround.co.th
  • 086-754-9289
  • 02-4488-183
  • บริษัท ออล อราวด์ จำกัด